Natteravn

Sommeren 2007 ble Natteravnene i Rindal stifta. Vi har base på Rindal Frivilligsentral og Tryg forsikring sponser natteravnene med klær og utstyr. Det er daglig leder i Frivilligsentralen som står som leder og administrerer natteravnene. Vi samarbeider med Natteravnene i Surnadal ved arrangement i Rindal og Øvre Surnadal der våre ungdommer deltar. Vi møter hovedsakelig opp på arrangement for ungdom som er 15-20 år. Hvis dette er noe du vil være med på, meld deg på vår hjemmeside under "Jeg kan bidra" eller ta en telefon, send en e-post eller sms til Rindal Frivilligsentral, tlf. 414 45 620 e-post: anni.karlstrom@rindal.kommune.no

Aldersgruppe: Fra 18 år

Natteravnene var der da det ikke skjedde.

Å være natteravn handler om alt som aldri skjer 

-Slagsmålet som ikke begynner 

-Voldtekten som ikke finner sted 

Å være natteravn handler om alt som aldri skjer 

Å være natteravn virker dempende på vold og konflikter 

Å være natteravn er hyggelig og meningsfylt 

-og noen ganger uendelig viktig 

Vis ansvar, bli natteravn du også!

Flere aktiviteter

AHMADS SYSTUE

Ahmad på frivilligsentralen er skredder og kan ta på seg diverse sy-oppdrag. Trenger du å få reparert noe eller få noe omsydd så ta kontakt med ham på 46 11 71 08 eller kom innom frivilligsentralen i åpningstiden for å gjøre en avtale. Han får til det meste. Utstyr som trengs for reparering, som glidelåser o.l. må du ta med selv da dette er vanskelig å ha på lager.

Aktivitetsvenn

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og møtes minst to ganger i måneden og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter. Tilbudet er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rindal helsetun, Rindal demensforening og Rindal frivilligsentral. De frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, slik at de er best mulig rustet for å være en støtte og venn i hverdagen for et menneske med demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en verktøykasse for kommuner som vil drive dette tilbudet. Kommuner som etablerer aktivitetsvenn-tilbud, vil få støtte og oppfølging fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Besøksvenn/Pratevenn

Besøksvenn/Pratevenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Besøksvenner/pratevenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Besøksvenn/Pratevenn er et samarbeid med Rindal sanitetsforening og Rindal helsetun. Vi trenger frivillige til å besøke ensomme og spre glede og medmenneskelighet.

Dataklubben

Rindal dataklubb har faste møtedager på Frivilligsentralen. Vi treffes i Rindalshuset onsdager kl. 12.30-14.30.

EN-TIL-EN tjenesten

Trenger du følge eller hjelp til oppgaver du ikke klarer selv lenger? Vi kan kanskje hjelpe deg.

2023 © Rindal frivilligsentral