TelefonVenn

Å få en telefonvenn kan bety mye for en som er isolert og bor alene.

Meld deg om du ønsker å bli en venn eller ønsker å få en venn. Klikk deg inn på knappen  "Jeg kan bidra" eller "Jeg trenger hjelp"  på forsiden på vår hjemmeside: Rindal frivilligsentral  og hak av for telefonvenn. Vi er også registrert på TelefonVenn.no 

Den frivillige har taushetsplikt, og får retningslinjer som skal følges.

Hvem kan være TelefonVenn?

Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal Frivilligsentral eller Nærmiljøsenter og som bekrefter en taushetserklæring som frivillig.

Hvordan foregår samtalene?

En TelefonVenn bruker sin egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.  Samtalen kan vare 5-20 minutter og foregår på en tid begge er enige om.

Koster det noe?

TelefonVenn er en kostnadsfri tjeneste og skal ikke involvere penger eller avtale om tjenester som det betales for. Frivilligsentralen sikrer at dette følges.

Hva kan vi snakke om?

Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. En TelefonVenn har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.

Flere aktiviteter

AHMADS SYSTUE

Ahmad på frivilligsentralen er skredder og kan ta på seg diverse sy-oppdrag. Trenger du å få reparert noe eller få noe omsydd så ta kontakt med ham på 46 11 71 08 eller kom innom frivilligsentralen i åpningstiden for å gjøre en avtale. Han får til det meste. Utstyr som trengs for reparering, som glidelåser o.l. må du ta med selv da dette er vanskelig å ha på lager.

Aktivitetsvenn

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og møtes minst to ganger i måneden og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter. Tilbudet er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rindal helsetun, Rindal demensforening og Rindal frivilligsentral. De frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, slik at de er best mulig rustet for å være en støtte og venn i hverdagen for et menneske med demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en verktøykasse for kommuner som vil drive dette tilbudet. Kommuner som etablerer aktivitetsvenn-tilbud, vil få støtte og oppfølging fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Besøksvenn/Pratevenn

Besøksvenn/Pratevenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Besøksvenner/pratevenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Besøksvenn/Pratevenn er et samarbeid med Rindal sanitetsforening og Rindal helsetun. Vi trenger frivillige til å besøke ensomme og spre glede og medmenneskelighet.

Dataklubben

Rindal dataklubb har faste møtedager på Frivilligsentralen. Vi treffes i Rindalshuset onsdager kl. 12.30-14.30.

EN-TIL-EN tjenesten

Trenger du følge eller hjelp til oppgaver du ikke klarer selv lenger? Vi kan kanskje hjelpe deg.

2023 © Rindal frivilligsentral